Tuettu kotona kuntoutuminen

Mitä on tuettu kotona kuntoutuminen?

Tuetun kotona kuntoutumisen tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla ja siten ennaltaehkäistä toimintakyvyn laskua ja pienentää laitoshoitoon joutumisen riskiä. Tuettu kotona kuntoutumisen -mallin mukainen kuntoutus perustuu kotona tapahtuvaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laadittavaan kotikuntoutumissuunnitelmaan.

Miten tuettua kotona kuntoutumista toteutetaan?

Tuettua kotona kuntoutumista toteuttaa työpari, johon kuuluu fysioterapeutti ja tukihenkilö, esim. lähihoitaja.  Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan kokonaisvaltaisesti toimintakyvyn eri osa-alueet, jonka jälkeen tukihenkilö käy kuntoutujan luona 1-4 kertaa kuukaudessa. Tukihenkilö toimii käynneillä toimintakykyä tukevalla työotteella. Tukihenkilön tehtävänä on ohjata, kannustaa ja tukea, ei tehdä asioita asiakkaan puolesta. Toiminta kohdistuu esim. liikuntaan, ravintoon, hygieniaan, harrastuksiin ja uneen liittyviin asioihin.

Miten tuettua kotona kuntoutumista haetaan?

Tuettua kotona kuntoutumista haetaan joko Valtionkonttorin tai oman kunnan terveyskeskuksen kautta.

Tuettu kotona kuntoutumisen -malli toimii vaihtoehtona laitos-, päivä- tai avokuntoutukselle.
  

Lisätiedot: palveluneuvoja Jukka Mäkinen, puh. 040 500 2539